Plakat / Poster

Gift

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na wystawę / Poster for the festival

dyjak b1

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na koncert/Poster for the concert

miłość

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na koncert/Poster for the concert

napiórkowski

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na koncert/ Poster for the concert

swing-ok-b1

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na koncert/ Poster for the concert

ocean-plakat

 Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na II Biennale Plakatu w Bielsku-Białej „Cóż nam po prawdzie?„/ Poster for II Poster Biennale in Bielsko-Biała „Why should we need the truth?

latinos

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat festiwalowy/ Festival poster

goat

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat festiwalowy/ Festival poster

herdzin-trio-b1-2

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na koncert/ Poster for the concert

dzien teatru

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na Międzynarodowy Dzień Teatru/ Poster for World Theater Day

directors

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat festiwalowy/ Festival poster

always-black-and-white

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat festiwalowy/ Festival poster

ala ok

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na wystawę prac Alicji Wieczorek/ Poster for the Alicja Wieczorek exhibition

warsztaty-plakat

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat dla Teatru Muzycznego / Poster for the Music Theatre.

Bończyk-Krzywański-b1

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat koncertowy dla Teatru Muzycznego/ Concert poster for the Music Theatre.

Laura-i-Adam-B1

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat koncertowy dla Teatru Muzycznego/ Concert poster for the Music Theatre.

FETA

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat dla plenerowego festiwalu teatralnego / Poster for open-air theatres festival

red2

 

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat / Poste

czeci-562x800

Grzegorz Wawrzyńczak. Plakat na wystawę artystyczną / Poster for the art exhibition